top of page

מאמרים לקורס הסמכה בהתמקדות

 

מאמרים לקריאה:

פרקים מהספר תרפיה מכוונת התמקדות / ג'נדלין F.O.T

 

ע' 2 - פרק 3: שמונה מאפיינים של צעדי התהליך החווייתי

ע' 6 - הלקוח של הלקוח

ע' 17 - פרק :4 מה עושה המטופל כדי לאפשר לצעד החווייתי להתרחש

ע' 26 - פרק 5: מה יכול לעשות המטפל כדי לאפשר את הצעד החווייתי

ע' 36 – פרק 6: תשומת לב גופנית

ע' 43 - פרק 22: מתמלא מעצמו

ע' 46 – פרק 23: יחסי מטפל מטופל

ע' 55 - פרק 24: האם אנו צריכים לקרוא לזה "טיפול"?

ע' 58 - Fitting in, pouring out and relating

 

 

פרקים מהספר תרפיה מכוונת התמקדות / ניל פרידמן

ע' 65 - פרק 5 - הקשבה

ע' 75– פרק 6- התמקדות והקשבה

bottom of page