Thanks! Message sent.

אני רוצה לקבל מידע נוסף

"לגלות ולהתגלות, 

לפגוש את עצמי באחרים

ואת האחרים בעצמי,

במקום החיי והפועם,

כאן ועכשיו,

בתוכנו ובינינו."

 התמקדות חברתית

התמקדות חברתית - לריפוי מערכות יחסים

 

התמקדות חברתית היא קורס חדשני בתחום של לימודי התמקדות למתקדמים.  בקורס נגלה את עוצמתה של שיטת ההתמקדות כשמשתמשים בה גם במרחב הבין אישי - חברתי. 

 

נלמד לפתח חוש חדש: חוש לאינטראקציה חברתית שיאפשר לנו את המרחב והחופש להיות עצמנו, להרגיש טוב בקשרים עם אחרים ובמערכות יחסים. הקורס שנתי ויש אפשרות להמשיך ולהעמיק את הלימוד בשנה נוספת.

התמקדות חברתית - קורס חורף 

מתחילים ב 15/12/21 ימי רביעי 18:30 - 21:30 - 12 מפגשים בגבעת שמואל.

נושאי הלימוד בקורס התמקדות חברתית
  

 

התמקדות חברתית - קורס חורף 

מתחילים ב 15/12/21 ימי רביעי 18:30 - 21:30 - 12 מפגשים בגבעת שמואל.

 

מחיר הקורס 2,800 ש"ח

  

כל הזכויות שמורות ליהודית פירסט 2015-2019 ©