שיעור מספר 5

מקום נוח לעומת פינוי מרחב - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
התמקדות לבד - הקדמה - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
התמקדות עצמית במליאה - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
הנחיות להתמקדות עצמית - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
שיתופים ושאלות - יהודית פירסט
00:00 / 00:00