Thanks! Message sent.

אני רוצה לקבל מידע נוסף

"לגלות ולהתגלות, 

לפגוש את עצמי באחרים

ואת האחרים בעצמי,

במקום החיי והפועם,

כאן ועכשיו,

בתוכנו ובינינו."

 התמקדות חברתית

התמקדות חברתית - לריפוי מערכות יחסים

 

התמקדות חברתית היא קורס חדשני בתחום של לימודי התמקדות למתקדמים.  בקורס נגלה את עוצמתה של שיטת ההתמקדות כשמשתמשים בה גם במרחב הבין אישי - חברתי. 

 

נלמד לפתח חוש חדש: חוש לאינטראקציה חברתית שיאפשר לנו את המרחב והחופש להיות עצמנו, להרגיש טוב בקשרים עם אחרים ובמערכות יחסים. הקורס שנתי ויש אפשרות להמשיך ולהעמיק את הלימוד בשנה נוספת.

התמקדות חברתית - קורס אביב 

החל מ 23/4/21 בימי שישי אחת לשבועיים, 10:00-13:00, 

8 מפגשים - בגבעת שמואל

נושאי הלימוד בקורס התמקדות חברתית
  

 

התמקדות חברתית - קורס אביב - החל מ 23/4/21 בימי שישי אחת לשבועיים, 10:00-13:00, 

8 מפגשים - בגבעת שמואל

תאריכי המפגשים:  23/4, 14/5, 28/5, 11/6, 25/6, 9/7, 32/7, 6/8

 

התמקדות חברתית - קורס חורף 

 10 מפגשים  בימי ראשון בערב  18:00-20:30,

מתחילים ב 7/2/21, בזום 

תאריכי המפגשים:

7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 4/4, 11/4, 18/4

 

מחיר הקורס 2,100ש"ח

  

 

כל הזכויות שמורות ליהודית פירסט 2015-2019 ©