התמקדות קורס בסיסי שיעור 4 -

מקום נוח + פינוי מרחב הקלטות

מקום נוח - הסבר על המשאב - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
מקום נוח הנחייה במליאה - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
הוראות לתרגול מקום נוח - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
הנחייה לתרגול - יהודית פירסט
00:00 / 00:00