הקלטות - התמקדות חברתית מהצעד הראשון - קורס משולב

פינוי מרחב - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
שיעור 5 - משאבים - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
שיעור 5 ב - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
שיעור 6 - הזמנות עצמיות במליאה - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
שיעור ראשון - תרגיל - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
שיעור ראשון - רעשים - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
שיעור 3- תחושה אודות תחושה - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
שיעור 4 - מקום נוח במליאה - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
מקום נוח - 2 - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
מקום נוח - 3 - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
מקום נוח - 4 - יהודית פירסט
00:00 / 00:00