הקלטות מקורס התמקדות משולבת שיעור ראשון

רעשים במהלך ההתמקדות - יהודית פירסט
00:00 / 00:00
הנחיות תרגיל שיעור ראשון - יהודית פירסט
00:00 / 00:00