top of page

מגוונים של לבד לגוונים של ביחד

מבט פוגש מבט

מפגש כה עוצמתי

מאבדת בעינייך את עצמי

להיות אתך, או להיות איתי?

בשבילך או בשבילי?

על מי לוותר?

עם מי להישאר?

 

 

בחיים זה לרוב "קורה לנו". אבל אפשר גם אחרת.

רגע של עצירה וזיהוי, הכרחי על מנת שנוכל לנוע מהדפוס המוכר, 

מהעמדה התגובתית האוטומאטית שלנו, לאפשרות אחרת, חדשה,

לתגובה הרצויה לנו.

 

~~~ הצצה לרגע בהתמקדות חברתית ~~~

יושבת מולו. מבט פוגש מבט. מרגיש מרוחק. מבטו בוחן.

משהו בי  מתכווץ ונסגר. הכתפיים מתרוממות כמו להגן.

"מרגישה במבחן" אני אומרת, "ו...שאני לא עוברת אותו".

מזדקף, "וואלה", הוא אומר. "ככה אני כשאני יוצא לדייט"...

שותק ומהרהר.

"באמת מישהי בדייט זרקה לי, שמרגישה במבחן"...

 

משהו מתרכך. מרגיש יותר קרוב. כאילו שנינו עכשיו באותו הצד.

"רוב הזמן אני ככה. בוחן. מנתח. לא רוצה לטעות".

 

"כן". אני אומרת "היה לי לא נעים שם על שולחן הניתוחים"...

נאנחים. הקלה. עכשיו מרגיש יותר פשוט.

~~~~~~~~~~~

מתי בחיים יש לנו הזדמנות לבדוק מה ההתנהלות החברתית שלנו מעוררת באחר?

~~~~~~~~~~~

 

מציעה שנעבור לעמדה השנייה.

 

~~~~~~~~~~~

מבט פוגש מבט. עיניו כהות, מעמיקות, תזוזה קטנה, גופו כמו מתכוונן. כולו קשוב אלי.

משהו בי מתעורר ומתרגש. הלב צונח, מחסיר פעימה.

משהו נהיה פתאום חי, קרוב. מלהיב. וואו.

 

מתארת באוזניו את החוויה שלי, מופתעת למראה העצב  שמופיע בעיניו.

"כן, זה כשאני כולי קשוב לצרכים של האחר, אבל אז אני מאבד את עצמי." אומר ושותק.

חווים את השקט ביחד. שקט עמוס.

 

"את שני המקומות האלה אני מכיר." הוא ממשיך "או שאני עם עצמי, מרוחק, מנתח,

ואז היא מרגישה במבחן, או שאני לגמרי קשוב לה ולא קשוב לעצמי. לא רוצה לוותר על עצמי יותר".

 

"כן". אני עונה. חשה איך ההתלהבות המתרגשת משתנה למשהו אחר.

 

ומציעה: "בוא נעבור לעמדה השלישית".

זו הייתה הצצה לרגע בהתמקדות חברתית

בחיים זה לרוב "קורה לנו". אנחנו מוצאים את עצמנו בודדים בתוך קשר, מרגישים לבד כשנמצאים ביחד,

או נשאבים לטובת האחר ומאבדים את עצמנו.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

איך היית רוצה להרגיש בחברת אנשים אחרים? איך היית רוצה להרגיש בתוך קשר?

 

בהתמקדות חברתית אנו מגלים איך בעזרת תשומת לב לתחושה הפנימית, אנו יכולים לווסת את מידת הקרבה כך שתתאים לנו לסיטואציה בה אנו נמצאים, ובאופן הכי אוטנטי ליצור מפגשים משמעותיים בהם נרגיש טוב עם עצמנו ועם האחר. אנו מפתחים מיומנויות בינאישיות, חברתיות, ורוכשים כלים פשוטים וישימים לחדר הטיפולים, לחיים עצמם.

bottom of page