top of page
סרטונים על התמקדות

 הרצאות

לרפא את העבר לטובת העתיד
41:35

לרפא את העבר לטובת העתיד

העבר שלנו לא הולך לשום מקום. הוא ממשיך לחיות בנו. הגוף שלנו זוכר דברים שמזמן כבר שכחנו. הלא מודע שלנו נמצא בגוף. כשאנחנו לא רוצים לחשוב על משהו, כי זה עושה לנו לא טוב, כשאנחנו לא רוצים להרגיש רגשות לא נעימים, מה אנחנו עושים? אנחנו מדחיקים. כשאנחנו מדחיקים, מעבירים את זה מהמודע ללא מודע, אנחנו לא מדחיקים את "זה" על ענן בשמים, אנחנו מדחיקים את זה בגוף. ההדחקה, מנגנון ההגנה היעיל הזה, שבא להגן עלינו מפני הרגש המאיים, עוזר לנו להתגבר על האיום ולהמשיך לתפקד. אבל "זה" לא נעלם – זה פשוט עובר מהמודע שלנו, ללא מודע שלנו, לגוף. ושם זה ממשיך לחיות. זה ש"זה" ממשיך לחיות בנו, זו בשורה מאוד אופטימית! יודעים למה? כי כל עוד זה חי בנו ואפשר לטפל בזה, אפשר להביא לשם ריפוי. רוצים לדעת איך? מוזמנים בשמחה לצפות בסרטון, שם תראו איך בעזרת פסיכותרפיה גופנית והתמקדות, בעזרת הקשבה מיוחדת לגוף נפש, ניתן לשחרר את הכאב ולהביא ריפוי עמוק לכל מרחבי החיים.
לראות ולהיראות בעיני הלב
39:57