top of page
courses_heb.jpg

קורסים בהתמקדות

קורסים בהתמקדות בהנחיית יהודית פירסט

457457.jpg

קורס למטפלים רגשיים שמעוניינים לשלב כלים מעולם המגע בעבודתם, למטפלי מגע שרוצים להוסיף כלים לרפא את הכאב הרגשי שמתחת לכאב הפיסי, ולאנשים עם רקע קודם בהתמקדות. 

בקורס נעמיק את מיומנויות ההתמקדות, נרכוש כלים נוספים לליווי אנשים אחרים בתהליכים אישיים, נלמד להשתמש בהתמקדות החברתית ככוח מכונן ומרפא באינטראקציות בינאישיות וחברתיות. 

התמקדות חברתית היא קורס חדשני בתחום של לימודי התמקדות למתקדמים.  בקורס נגלה את עוצמתה של שיטת ההתמקדות כשמשתמשים בה גם במרחב האינטרסוביקטיבי: במרחב הבין אישי והחברתי. 

קורס שילמד אותך טכניקה פשוטה לצאת ממצבי קושי, לחץ, חרדה ועוד - בטבעיות, מתוך הקשבה לתחושות הגופניות שעולות בך לגבי מצבים אלה. הכלי ישים ואפקטיבי הן לשימוש אישי והן ככלי טיפולי מקצועי.

bottom of page