top of page

Thanks! Message sent.

אני רוצה לקבל מידע נוסף

התמקדות חברתית

 

שיטה פורצת דרך,

החוקרת,

מביאה ריפוי ומשכללת

את אינטראקציה

הבינאישית-חברתית.

 

​דרך אורגנית,

אוטנטית,

להיות שלמים

עם כל החלקים שלנו,

תוך כדי מפגש

עם עצמנו

ועם האחר.

 

התמקדות חברתית העמקה

 

נושאי הלימוד לקורס העמקה

תקשורת רב ממדית - מפרשנות להידברות 

 •  מאני לאנחנו - מבלי לאבד את גבולות ה"אני"

 • אנטראקציה תחילה כעקרון חיים

 • מהקשבה נוטשת - להקשבה פוגשת

 • מדיבור נוטש לדיבור פוגש

 • תחרותיות השוואתיות - מקנאה להשראה

 • השגיות הימנעות - ומה שביניהם 

 • האומץ לאבד ולמצוא את עצמנו בקשר

 • חיבור לעוגן הפנימי - במצבי חוסר וודאות

 • בחופש להיות אני – אוטנטיות מאפשרת

 • פרשנויות: הרשות להבין והאחריות להיות מובן

 • פתרון קונפליקטים – התמקדות חברתית כהתמקדות מגשרת

 • תלות ועצמאות בתוכינו ובינינו

 • התמקדות זוגית - בקשר לקשר – להביא את "זה" הביתה

 • הדרך מחוויה למשמעות – להטמעה וליצירת שינוי בחיים עצמם.

 • מה ביני ובין הצעד הבא מחלום למציאות  במרחב היחסים.

 • מעברים: התחלות, סיומים  ופרידות - האפשרות האחרת. 

         אנטראקציה תחילה - כעקרון חיים

 

מתוך הפאנל שהתקיים בכנס פוקוסינג בספטמבר 2020


כל הזכויות שמורות ליהודית פירסט 2015-2019 ©

bottom of page