Thanks! Message sent.

אני רוצה לקבל מידע נוסף

התמקדות חברתית

 

שיטה פורצת דרך,

החוקרת,

מביאה ריפוי ומשכללת

את אינטראקציה

הבינאישית-חברתית.

 

​דרך אורגנית,

אוטנטית,

להיות שלמים

עם כל החלקים שלנו,

תוך כדי מפגש

עם עצמנו

ועם האחר.

 

התמקדות חברתית העמקה

התמקדות חברתית היא קורס חדשני בתחום של לימודי התמקדות למתקדמים. בקורס נעמיק ונרחיב את ההתמקדות החברתית, לתחומים ולמרחבים נוספים, במרחב הבין אישי - חברתי. 

 

נלמד לפתח חוש חדש: חוש לאינטראקציה חברתית שיאפשר לנו את המרחב והחופש להיות עצמנו, להרגיש טוב בקשרים עם אחרים ובמערכות יחסים. 

10 מפגשים אחת לשבועיים בימי שישי 13:00-10:00,

- החל מ 23/10, בזום.

תאריכי המפגשים: 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12, 1/1, 15/1, 29/1, 12/2, 26/2

נושאי הלימוד לקורס העמקה

תקשורת רב ממדית - מפרשנות להידברות 

 •  מדיבור נוטש - לדיבור פוגש

 • מהקשבה נוטשת - להקשבה פוגשת

 • תחרותיות השוואתיות - מקנאה להשראה

 • השגיות הימנעות - ומה שביניהם 

 • מכאבי גדילה להשראה ולצמיחה משותפת

 • האומץ לאבד ולמצוא את עצמנו בקשר

 • שינויים בשבילי החיים – היאחזות מול שחרור 

 • חיבור לעוגן הפנימי - במצבי חוסר וודאות

 • בחופש להיות אני – אוטנטיות מאפשרת

 • מאני לאנחנו - מבלי לאבד את גבולות ה"אני"

 • פגיעות מול פגיעות – עוצמה מול עוצמה

 • פרשנויות: הרשות להבין והאחריות להיות מובן

 • פתרון קונפליקטים – התמקדות חברתית כהתמקדות מגשרת

 • ודאות מול חוסר ודאות – הווה שמתהווה

 • תלות ועצמאות בתוכינו ובינינו

 • התמקדות זוגית - בקשר לקשר – להביא את "זה" הביתה

 • הדרך מחוויה למשמעות – להטמעה וליצירת שינוי בחיים עצמם.

 • מה ביני ובין הצעד הבא מחלום למציאות  במרחב היחסים.

 • התחלות וסיומים  –  פרידה מעצימה. 

התמקדות חברתית *בוגרים -אחת לחודש במוצ"ש,

18:30-22:00 בגבעת שמואל

תאריכי המפגשים: 26/9, 17/10, 7/11, 5/12, 2/1, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5, 5/6, 3/7,

מחיר הקורס 2,100ש"ח 

אנטראקציה תחילה - כעקרון חיים

מתוך הפאנל שהתקיים בכנס פוקוסינג בספטמבר 2020

 

התמקדות חברתית התיחסותית - אינטרסובייקטיבית 

קורס הכשרה למטפלים - מידע יפורסם בהמשך

כל הזכויות שמורות ליהודית פירסט 2015-2019 ©