top of page

Thanks! Message sent.

אני רוצה לקבל מידע נוסף

התמקדות חברתית

 

שיטה פורצת דרך,

החוקרת,

מביאה ריפוי ומשכללת

את אינטראקציה

הבינאישית-חברתית.

 

​דרך אורגנית,

אוטנטית,

להיות שלמים

עם כל החלקים שלנו,

תוך כדי מפגש

עם עצמנו

ועם האחר.

 

התמקדות חברתית העמקה

 

התמקדות חברתית ושלבי ההתפתחות של אריקסון 
 • אמון מון מול חשדנות

 • אוטונומיה מול בושה וספק

 • יוזמה מול אשמה

 • יצרנות מול נחיתות

 • זהות מול בלבול תפקידים

 • אינטימיות מול בדידות

 • פוריות מול קיפאון

 • אחידות האגו מול ייאוש

 • אינטראקציה תחילה כעיקרון חיים

 • פרשנויות: הרשות להבין והאחריות להיות מובן

 • פתרון קונפליקטים – התמקדות חברתית כהתמקדות מגשרת

 • התמקמעברים: התחלות, סיומים  ופרידות - האפשרות האחרת

 • לימודי ההעמקה כוללים פרויקט אישי מעשי בהתמקדות חברתית. 

       

 אנטראקציה תחילה - כעקרון חיים

 

מתוך הפאנל שהתקיים בכנס פוקוסינג בספטמבר 2020

bottom of page