top of page

התמקדות - החופש לנשום


"זה קסם!" היא אמרה,

כשטילפנתי לקבל ממנה רשות לספר את הסיפור שלה.

שלי ישבה בשיעור משתעלת,

משתעלת, משתעלת בלי סוף.

שיעול יבש, חנוק מחוסר אוויר.

קשה. סבל של ממש. לה עצמה, כמובן,

וגם לקבוצה שבאה ללמוד את קורס ההתמקדות (פוקוסינג).

במהלך הקורס היא בחרה להתמקד על נושא הנשימה והשיעול שלה.

שלי שיתפה שהשיעול הכרוני הזה מלווה אותה מילדות.

עשתה בדיקות, ניסתה מומחים, רופאים מכל השיטות,

והשיעול ממשיך בשלו. כלום לא עוזר.

בתהליך ההתמקדות שלי פגשה את המקור לשיעול.

את אותם רגשות שגורמים לנשימה להצטמצם,

גילתה שהשיעול הוא מנגנון הגנה, שרוצה בטובתה,

שבא לחפות על הרגשות העזים שבתוכה.

אט אט השיעול הלך ופחת, הלך והתמתן,

לקראת סוף הקורס היו מפגשים ששלי אמרה "היי, לא השתעלתי היום בכלל!"

תהליך ההתמקדות איפשר לרגשות לקבל תשומת לב והכרה,

וכך באורך פלא, הדפוס השתחרר והשיעול פסק כמעט לחלוטין.

תהליך ההתמקדות עוזר לשחרר אותנו ממקומות "תקועים"

גם כשהמצוקה באה לידי ביטוי בסמפטומים גופניים,

וגם כשהמצוקה היא רק רגשית.

מנפלאות ההתמקדות!

bottom of page