top of page

התמקדות ויצירה

פעם חלמתי לצייר בענק.

קניתי צבעים וניר, ובד.

אספתי מברשות ומכחולים.

וחיכיתי.

חיכיתי לרגע המתאים.

למוזה.

... חיכיתי... וחיכיתי... וחיכיתי... שנים

יום אחד התמקדתי.

זוכרת כל פרט.

התמקדתי על כל העניין הזה של הציור.

עמדתי. סימנתי בידיי את הציור העצום.

שמתחיל ממש כאן, למטה נמוך,

ועולה מעלה מעלה מסתעף לצדדים.

זו הייתה התמקדות מחוללת מחול ושינוי.

עברתי מעצירה לתנועה.

ועוד איזו תנועה!

למדתי דרך תנועת הגוף והצבע,

שלא לציור אני כמהה,

הכמהה לצבעים של חופש תנועה,

של ריקוד.

...וכמה תנועה הייתה (ועודנה) בחיי מאז.

תודה להתמקדות, לתנועה ולצבע.

תודה לתהליך ותודה להזדמנות. תודה לחיים עצמם.

bottom of page